Om vores værdier og pædagogiske principper

Bruhns Gård er indrettet på en gammel gård i udkanten af Sakskøbing. Der er masser af plads til fysisk udfoldelse, men også til at være uforstyrret et stille sted sammen med de nærmeste venner. Denne fysiske rummelighed mener vi også bør give mulighed for en mere mental rummelighed.
 
I processen med at klargøre de værdier, der gælder for vores daglige arbejde med børnene, er vi blevet enige om følgende:
 • Børn skal have tryghed
 • Børn skal behandles individuelt.
 • Børn skal støttes i at være undersøgende, eksperimenterende og i at tage initiativer.
 • Børn skal gives mulighed for selvbestemmelse.
 • Der skal være plads til både spontane her-og-nu-oplevelsen og til planlagte oplevelser.
 • Børn skal gives tid og rum og ikke afbrydes uden vægtig grund.
 • Børn skal lære hensynsfuldhed og respekt for andre mennesker og værdier.
 • De voksne skal tale med børnene i en ligeværdig dialog.
 • Børn skal støttes i at udvikle venskaber med andre børn.
 • Børn skal gives lov til selv at løse konflikter efter evne.
 • Børn skal lære danske kulturelle traditioner at kende, f. eks. biblioteket, dansk litteratur, middelalder, gamle lege, eventyr
Det er vores holdning, at børn i så stor udstrækning som muligt skal have lov selv. Udviklingen sker, når barnet er med i processen som aktiv deltager. Det betyder ikke, at den voksne ikke skal være med og heller ikke, at den voksne kan fralægge sig sit ansvar som opdrager, men at barnet skal have lov til at prøve selv.
Det vigtigt at være hovedpersonen i sit eget liv og det er dejligt med luft under vingerne.
En meget vigtig evne er at kunne være sammen med andre og at kunne fungere i en gruppe. Vi mener, at det er en af betingelserne for et godt og rigt liv. Både nu i barndommen, men også senere i voksenlivet.
 
Ting lykkes ikke altid første gang. Mange synes, at processen er besværlig og uforenelig med en travl hverdag, men vi mener, at det giver:
 • Børn med selvværd.
 • Børn med respekt for andre (når man har kan man give).
 • Interesserede børn.
 • Børn, der kan, hvad de vil, fordi de tror på sig selv.
Venlig hilsen
Personalet opå Bruhns Gård
 
Vi undskylder på forhånd de glemte huer, jakker og vanter, de beskidte, våde bukser, de skrammede knæ og snotnæserne.