Pædagogisk praksis

KOMPAS

Vi arbejder med KOMPAS.

KOMPAS bygger på en forståelse af, at barnet tilegner sig og konstruerer nye kundskaber, færdigheder og handlemåder i aktivt samspil med andre. Her udgør barnets tilknytning og trivsel grundlaget for, at barnet kan få udbytte af de lege- og læringsforløb, barnet indgår i.

Der arbejdes i mindre grupper med udgangspunkt i specifikke læreplanstemaer og læringsmål.

I kan som forældre følge med i processen på NemBørn.