Sproglig udvikling i børnehaven

Når barnet er ca. 3 år vil Gitte og Jane, som er vores sprogpædagoger, lave en sprogvurdering af jeres barn.  Når vurderingen er lavet, vil I som forældre blive indkaldt til en samtalen, hvor I få resultatet af vurderingen samt en snak om eventuelle tiltag.

I hverdagen arbejder vi meget med sproget. Vi læser højt for børnene, hvor vi ofte spøger ind til det vi har læst, samt taler om nogle af de begreber der indgår i historen. Vi synger  - ofte fagtesange. Vi øver rim og remser og er i det hele taget meget bevidste om at sætte ord på det vi gør med børnene. Vi spiller også spil, hvor vi har mulighed for at få en viden om barnets sprogforståelse. Vi har bøgerne fremme, så børnene altid har mulighed for at sætte sig med en bog.

Vi har et børnehave bibliotek, hvor I som forældre har mulighed for at låne en bog med hjem. Spørg personalet om hjælp.

Når barnet er 5 år, skal de børn, hvor der tidligere har været iværksat tiltag revurderes.