Forældresamarbejdet:

Det er vores mål, at forældre og personale skal have et åbent og trygt forhold til hinanden.

Nye forældre får en pjece med relevante oplysninger om livet på Bruhns Gård, samtidig med at de får en rundvisning og grundig information om stedet, inden deres barn starter her.

Forældremøder:

Der vil blive inviteret til forældremøde en gang om året. Dette møde er samtidig generalforsamling for bestyrelsen. Her vælges de nye repræsentanter til forældrebestyrelsen

Konsultation:

Når barnet har gået her i et stykke tid,  indkalder vi til en samtale.  Ved samtalen vil vi især lægge vægt på hvordan det går med jeres barn samt hvilke tiltag der evt. kunne gavne i hverdagen. Ligeledes har I som forældre mulighed for at komme med spørgsmål omkring jeres barns trivsel i hverdagen. I har som forældre altid mulighed for at bede om en samtale om jeres barn, ligesom personalet vil benytte sig af denne mulighed, hvis de synes, der er behov for dette.

Forældre til kommende skolebørn får i efteråret tilbud om en samtale, hvor vi redegør for, om vi mener, at deres barn er parat til at starte i skole.
 
Forældrekaffe:

Nogle stuer indbyder en gang imellem til Forældrekaffe. Det vil sige: stuens forældre inviteres på kaffe og kage fra kl. 15.00 til 16.00. De fleste gange har personalet skrevet nogle emner op, som de ønsker drøftet eller vil give en orientering om. Forældre er meget velkomne til at stille spørgsmål og tage emner op.

Information:

Børnehaven benytter Nem-Børn. På Nem-Børn kan I læse dagbog over stuens aktiviteter og se billeder.
Derudover giver vi en del information ved opslag:
Vi har også en forældretavle, hvor forældre har mulighed for køb og salg af ting, der relatere til vores børnegruppe 3-6 år.
På Forældrebestyrelsens tavle kan I se billeder af de forældre, som sidder i bestyrelsen. På tavlen ophænges også dagsordener, referater med mere.

Daglig kontakt:

I det daglige er forældre altid velkomne til at tage sig en kop kaffe og sætte sig og få en snak.

Spørgsmål fra forældre er meget velkomne.

 

Forældrebestyrelsen:

Hvert år i marts måned er der valg til forældre-bestyrelsen.

Bestyrelsen består af:
5 forælderrepræsentanter
2 personalerepræsentanter

Institutions-lederen er sekretær

Endvidere vælges 2 suppleanter for forældrene og 1 for personalet.
Forældrerepræsentanterne vælges for 2 år ad gangen, således at 3 og 2 forældre skiftevis er på valg.

Vi holder cirka 4 bestyrelsesmøder om året.

På Guldborgsund kommunes hjemmeside har I mulighed for at læse styrelsesvedtægten for dagtilbud.